معنی و ترجمه کلمه circuit training به فارسی circuit training یعنی چه

circuit training


ورزش : تمرين دايره اى ،انجام تمرينهاى مختلف ورنه بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها