معنی و ترجمه کلمه circular letter (or note) به فارسی circular letter (or note) یعنی چه

circular letter (or note)


بخشنامه
قانون ـ فقه : دستورالعمل عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها