معنی و ترجمه کلمه circulation of a vector به فارسی circulation of a vector یعنی چه

circulation of a vector


الکترونيک : چرخه بردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها