معنی و ترجمه کلمه circulation به فارسی circulation یعنی چه

circulation


مسير گردش ،انتشار جريان ،پول در جريان ،چرخش ،گردش ،انتشار،جريان ،دوران خون ،رواج ،پول رايج ،تيراژ
علوم مهندسى : رواج
معمارى : دوران
قانون ـ فقه : پول در گردش
شيمى : جريان
روانشناسى : گردش
علوم ه وايى : حرکت دورانى سيال دراطراف يک جسم يا نقطه
علوم نظامى : بخشنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها