معنی و ترجمه کلمه circulatory به فارسی circulatory یعنی چه

circulatory


گردشى ،وابسته بگردش خون ،مربوط يه دوران خون

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها