معنی و ترجمه کلمه circumjucent به فارسی circumjucent یعنی چه

circumjucent


از هر سو مجاور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها