معنی و ترجمه کلمه circumpolar constellation به فارسی circumpolar constellation یعنی چه

circumpolar constellation


صورتهاى فلکى دور قطبى
نجوم : صورتهاى فلکى پيرا قطبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها