معنی و ترجمه کلمه circumpolar stars به فارسی circumpolar stars یعنی چه

circumpolar stars


ستارگان دور قطبى
نجوم : ستارگان پيرا قطبى
علوم دريايى : ستاره هاى پيراقطبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها