معنی و ترجمه کلمه circumscribed amnesia به فارسی circumscribed amnesia یعنی چه

circumscribed amnesia


روانشناسى : يادزدودگى محدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها