معنی و ترجمه کلمه circumvallate به فارسی circumvallate یعنی چه

circumvallate


باسنگريابارو محصور شده ،سنگربندى کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها