معنی و ترجمه کلمه circumvallate به فارسی circumvallate یعنی چه

circumvallate


باسنگريابارو محصور شده ،سنگربندى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها