معنی و ترجمه کلمه circumvolve به فارسی circumvolve یعنی چه

circumvolve


دور گشتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها