معنی و ترجمه کلمه circumvolve به فارسی circumvolve یعنی چه

circumvolve


دور گشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها