معنی و ترجمه کلمه civil reserve air fleet به فارسی civil reserve air fleet یعنی چه

civil reserve air fleet


علوم نظامى : گروه هواپيماهاى احتياط کشورى گروه هواپيماهاى غيرنظامى که در موقع جنگ مورد استفاده قرار مى گيرند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها