معنی و ترجمه کلمه civil time به فارسی civil time یعنی چه

civil time


ساعت محلى
معمارى : زمان عرفى
علوم نظامى : ساعت معمولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها