معنی و ترجمه کلمه civil works به فارسی civil works یعنی چه

civil works


امور ساختمانى و تاسيسات
علوم نظامى : امور شهرسازى و تاسيساتى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها