معنی و ترجمه کلمه civil به فارسی civil یعنی چه

civil


داخلى ،کشورى ،غير نظامى ،شخصى ،شهرى ،غيرنظامى ،مدنى
معمارى : درونى
قانون ـ فقه : حقوق ،حقوقى
روانشناسى : مدنى
علوم نظامى : خدمات شهرى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها