معنی و ترجمه کلمه civilian internee information bureau به فارسی civilian internee information bureau یعنی چه

civilian internee information bureau


علوم نظامى : دفتر اطلاعات غيرنظاميان وارد شده به کشور دفتر اطلاعات پناهندگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها