معنی و ترجمه کلمه civilian occupational specialty به فارسی civilian occupational specialty یعنی چه

civilian occupational specialty


تخصص غير ارتشى
علوم نظامى : کدهاى تخصصى غيرنظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها