معنی و ترجمه کلمه cladding material به فارسی cladding material یعنی چه

cladding material


علوم مهندسى : فلز روکش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها