معنی و ترجمه کلمه claim for indemnification به فارسی claim for indemnification یعنی چه

claim for indemnification


ادعاى تضمين خسارت
علوم مهندسى : مطالبه پرداخت خسارت مطالبه پرداخت غرامت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها