معنی و ترجمه کلمه claim of compensation به فارسی claim of compensation یعنی چه

claim of compensation


بازرگانى : ادعاى خسارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها