معنی و ترجمه کلمه claimant stock به فارسی claimant stock یعنی چه

claimant stock


ذخاير امانى
علوم نظامى : انبار امانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها