معنی و ترجمه کلمه claisen ester condensation به فارسی claisen ester condensation یعنی چه

claisen ester condensation


شيمى : تراکم کلايزنى استر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها