معنی و ترجمه کلمه clamping device به فارسی clamping device یعنی چه

clamping device


علوم مهندسى : وسايل قيد و بست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها