معنی و ترجمه کلمه clamping fixture به فارسی clamping fixture یعنی چه

clamping fixture


وسايل قيد و بست ،گيره
علوم مهندسى : مهار کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها