معنی و ترجمه کلمه clamping tool به فارسی clamping tool یعنی چه

clamping tool


علوم مهندسى : قيد و بست


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها