معنی و ترجمه کلمه clapboard به فارسی clapboard یعنی چه

clapboard


قطعات چوب که به مصرف روکوبى ميرسد،توفال سقف

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها