معنی و ترجمه کلمه clapeyron-clausius equation به فارسی clapeyron-clausius equation یعنی چه

clapeyron-clausius equation


شيمى : معادله کلازيوس - کلاپيرون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها