معنی و ترجمه کلمه clarion به فارسی clarion یعنی چه

clarion


شيپور بلند،شيپورتيز،شيپور
علوم نظامى : شيپور جنگ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها