معنی و ترجمه کلمه class a amplifier به فارسی class a amplifier یعنی چه

class a amplifier


الکترونيک : فزون ساز درجه ا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها