معنی و ترجمه کلمه class barrier به فارسی class barrier یعنی چه

class barrier


روانشناسى : مانع طبقه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها