معنی و ترجمه کلمه class mobility به فارسی class mobility یعنی چه

class mobility


روانشناسى : تحرک طبقه اى
بازرگانى : تحرک طبقاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها