معنی و ترجمه کلمه class به فارسی class یعنی چه

class


رديف ،گروه وزنى ،دانشپايه ،قشر،کلاس ،دسته ،زمره ،جور،نوع ،طبقه بندى کردن ،رده ،هماموزگان ،رسته ،گروه
کامپيوتر : طبقه
معمارى : دسته
قانون ـ فقه : طبقه
شيمى : طبقه
روانشناسى : کلاس
زيست شناسى : رده
بازرگانى : دسته ،کلاس
ورزش : ورزشکار ممتاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها