معنی و ترجمه کلمه classified advertisement به فارسی classified advertisement یعنی چه

classified advertisement


اگهى طبقه بندى شده
بازرگانى : اگهى کوچک در جاى خاص

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها