معنی و ترجمه کلمه clay pipe به فارسی clay pipe یعنی چه

clay pipe


گنگ ،تنبوشه
معمارى : لوله سفالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها