معنی و ترجمه کلمه claymore به فارسی claymore یعنی چه

claymore


مين کلى مور،شمشير دودمه
علوم نظامى : مين جهنده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها