معنی و ترجمه کلمه clean up به فارسی clean up یعنی چه

clean up


عمل تميز کردن وپاک کردن ،تصفيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها