معنی و ترجمه کلمه cleaning rod به فارسی cleaning rod یعنی چه

cleaning rod


سمبه تفنگ
علوم نظامى : سمبه نظافت اسلحه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها