معنی و ترجمه کلمه clear span به فارسی clear span یعنی چه

clear span


دهانه ازاد
عمران : دهانه ازاد
معمارى : دهانه موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها