معنی و ترجمه کلمه clear the air به فارسی clear the air یعنی چه

clear the air


شک را برطرف کردن
قانون ـ فقه : شک را بر طرف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها