معنی و ترجمه کلمه clear up به فارسی clear up یعنی چه

clear up


مرتب کردن ،بازشدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها