معنی و ترجمه کلمه clearance diving به فارسی clearance diving یعنی چه

clearance diving


علوم نظامى : شيرجه رفتن براى پاک کردن مين شيرجه براى مين روبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها