معنی و ترجمه کلمه clearance به فارسی clearance یعنی چه

clearance


فضاى بازى ،هوا،تصفيه ،تهاتر،ترخيص گمرکى ،تعيين صلاحيت کردن ،پاک سازى تاييد صلاحيت ،تخليه کردن ،اجازه ترخيص اجازه نامه ،تسويه حساب ،واريز حساب فاصله ازاد،تولرانس ،برداشتن مانع ،گواهينامه ياکاغذ دال بر پاکى و بى عيبى ،ترخيص کالا از گمرک ،اختيار،اجازه ،زدودگى
علوم مهندسى : فضاى خالى فاصله
عمران : فاصله باز
معمارى : فضاى بيکار
قانون ـ فقه : مفاصا
بازرگانى : تصفيه ،ترخيص
علوم هوايى : فاصله
علوم نظامى : لقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها