معنی و ترجمه کلمه clearing and switch buying به فارسی clearing and switch buying یعنی چه

clearing and switch buying


بازرگانى : توافق تجارى دوجانبه اى که براساس ان دو کشور متعهد به مبادله مقدار معينى کالا مى گردند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها