معنی و ترجمه کلمه cleavage reaction به فارسی cleavage reaction یعنی چه

cleavage reaction


شيمى : واکنش گسسته شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها