معنی و ترجمه کلمه cleek به فارسی cleek یعنی چه

cleek


چوگان سراهنى( درگلف)،قلاب بزرگ ،چنگک بزرگ ،کلاچ ،ربايش ،عمل گرفتن وربودن ،(درجمع)،سايه
ورزش : چوب شماره 4 چوبى يا اهن شماره 1 گلف

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها