معنی و ترجمه کلمه clerk به فارسی clerk یعنی چه

clerk


دبير،منشى ،دفتردار،کارمند دفترى ،فروشنده مغازه ،متصدى
قانون ـ فقه : منشى
بازرگانى : کارمند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها