معنی و ترجمه کلمه cliff به فارسی cliff یعنی چه

cliff


ديواره ،تندان ،پرتگاه( کناردريا)،پرتگاه ،تخته سنگ ،صخره
معمارى : پرتگاه
علوم نظامى : صخره عمودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها