معنی و ترجمه کلمه climagraph به فارسی climagraph یعنی چه

climagraph


زيست شناسى : اقليم نگار

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها