معنی و ترجمه کلمه climatic region به فارسی climatic region یعنی چه

climatic region


معمارى : ناحيه اقليمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها