معنی و ترجمه کلمه climatological station به فارسی climatological station یعنی چه

climatological station


عمران : ايستگاه هواشناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها